המוצרים שלנו

בפיקוח
ווטרינרי

מותאם לכלבים, חתולים ובעלי חיים נוספים

מיוצר
בשוויץ

בדיקות מעבדה
סדורות ובלתי תלויות